Wilgoć i grzyb w domu

Unoszenie się w powietrzu cząsteczek pary wodnej czy drobnoustrojów jest powszechnym zjawiskiem. Również w naszych domach – mimo, iż na co dzień nie jesteśmy tego świadomi – poruszamy się wśród różnorodnych cząsteczek, w tym takich, które – w odpowiednich warunkach spowodować mogą powstawanie na ścianach budynku wilgoci i pleśni. Jak powstają zawilgocenia i pleśń na ścianach? Jak im zapobiegać?

W jakich warunkach mogą pojawić się wilgoć i grzyb?

Za odpowiedni poziom wilgotności w naszych domach odpowiedzialny jest system wentylacji. Odpowiednio dostosowane kanały wentylacyjne z Ventido – hurtownia wentylacji – odprowadzają jej nadmiar na zewnątrz obiektu. Jak zatem możliwe jest, by w budynku pojawiały się zarzewia pleśni, grzyba czy zawilgocenia? Najczęstszą przyczyną jest długotrwałe utrzymywanie się w powietrzu zbyt wysokiego poziomu pary wodnej. Powoduje to powstawanie na chłodniejszych, chłonnych powierzchniach zawilgoceń, które stanowią idealne miejsce do ulokowania się i namnażania grzybów i pleśni.

Wilgoć i grzyb w domu. Skąd się biorą?

Istnieje kilka przyczyn, które warunkują powstawanie wilgoci i grzyba w domu. Wśród nich wymienić należy uszkodzenia konstrukcji budynku lub nieszczelności instalacji, powodujące wdzieranie się wilgoci i pleśni w głąb konstrukcji i pojawianie się wykwitów w miejscach, które wymagają interwencji. Najczęstszym jednak powodem powstawania wilgoci i pleśni jest nadmierna wilgotnośćstale utrzymująca się w pomieszczeniach. Jest ona skutkiem i jednocześnie objawem nieprawidłowo funkcjonującej wentylacji lub nieprawidłowego jej użytkowania.

Zobacz też:  Usługi wiertnicze

Wentylacja a wilgoć i pleśń

Wilgoć i pleśń to jeden z głównych problemów tzw. „chorych domów”. Charakteryzują się one brakiem wystarczającej cyrkulacji powietrza, czyli niewydolnym system wentylacji. Zbyt mała ilość powietrza dostarczanego do obiektu i zbyt słabe jego usuwanie powodują, że w pomieszczeniach dochodzi do kumulowania się nadmiaru wilgoci i zanieczyszczeń, w tym zarodków pleśni i grzybów. Nadmiar pary wodnej, który nie ma ujścia na zewnątrz budynku, skrapla się w chłodniejszych miejscach, tworząc zawilgocenia, które są doskonałym miejscem do namnażania się pleśni i grzybów.

Jak zapobiegać powstawaniu zawilgoceń i pleśni w domu?

Aby uniemożliwić powstawanie wilgoci i pleśni w domu, koniecznym jest systematyczne usuwanie wszystkich awarii i niedociągnięć, które mogą generować naciąganie wody w konstrukcję budynku. Równie ważnym jest zadbanie o prawidłową wentylację budynku – o zastosowanie wentylacji zgodnej z zapotrzebowaniem budynku i jej użytkowników, stałe czyszczenie, konserwowanie i dbałość o drożność instalacji. Niezwykle istotne jest nie ograniczanie wentylacji – przez zasłanianie kratek wentylacyjnych czy zamykanie nawiewników okiennych . Jest to zmniejszenie drożności instalacji, a co za tym idzie – ograniczenie cyrkulacji powietrza.

Jak walczyć z wilgocią i pleśnią?

Jeśli zauważyłeś w swoim domu wilgoć lub pleśń, a dodatkowo – odczuwasz częstsze zmęczenie, miewasz bóle głowy, masz problemy z układem oddechowym, w domu unosi się charakterystyczny zapach stęchlizny – koniecznie sprawdź sprawności wentylacji. Jej udrożnienie i przywrócenie efektywnego działania uniemożliwią powstawanie zawilgoceń i pleśni. Już powstałe zarzewia pleśni i grzyba najlepiej jest zwalczyć dedykowanymi środkami chemicznymi. Działają one jednak tylko doraźnie – stałe usunięcie problemu możliwe będzie jedynie przez uzdrowienie domu – optymalizację systemu wentylacji.

Zobacz też:  Laboratorium wzorcujące – czym się zajmuje i dlaczego wzorcowanie jest ważne?

Wilgoć i pleśń w domu to mało estetyczny i jednocześnie groźny dla konstrukcji budynku i zdrowia ludzkiego problem. Kompleksowe działanie – miejscowe i na przyczynę powstawania – to skuteczny sposób na likwidację i zapobieganie powstawaniu zawilgoceń i pleśni na lata.

Treść promocyjna

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *