zielona energia

Zapotrzebowanie na energię jest nieodłącznym elementem poprawiania jakości naszego życia. Nasze pokolenie, pomimo że nastawione na konsumpcje jednak jako pierwsze zaczęło zwracać na skutki, jakie niesie ze sobą zanieczyszczanie środowiska.

Zanieczyszczenia konsekwencją podnoszenia standardu naszego życia

Rozwój przemysłu na wielką skalę rozpoczął się, kiedy ludzkość zaczęła rezygnować z gospodarki, która oparta była na rolnictwie na rzecz tej przemysłowej. Miało to początek w XVIII wieku i w zasadzie nieustająco trwa do dzisiaj. Żeby wprowadzać elementy przemysłu w życie, niezbędne są do tego ogromne pokłady energii.

Niewiedza przyczyną nieodwracalnych zmian

Ludzie mniej więcej do połowy XX wieku nie przywiązywali wagi do konsekwencji, jakie niesie ze sobą zanieczyszczanie: wód, gleby, atmosfery. Można powiedzieć, że zimnym prysznicem w tym beztroskim podejściu było odkrycie nieodwracalnych zmian, jakie zaszły:

 • w przyrodzie,
 • klimacie
 • procesach chorobowych oraz pojawieniu się nowych chorób
 • w dostępie do surowców naturalnych.

Te zmiany, częściowo nieodwracalne skłoniły nas dopiero do poszukiwania alternatyw dla  dróg, które prowadzą do rozwoju.

Produkcja energii bez szkody dla ekosystemu

Oczy całego świata zwrócone są obecnie w stronę ekologii. Większość państw świata przeznacza ogromne środki, które mają pomóc wyprodukować niezbędną ilość energii. Zasoby te są nam potrzebne zarówno do życia na takim poziomie jak obecnie, ale także są niezbędne do dalszego rozwoju.

Zobacz też:  Cena zielonych certyfikatów

Polskie ustawodawstwo w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku- Prawo energetyczne, obejmuje całokształt problematyki związanej z polityką energetyczną naszego kraju. Ustawa ta także definiuje Odnawialne Źródła Energii. Ustawodawca określa je jako źródła, które wykorzystują energię takich zjawisk jak:

 • wiatr
 • promieniowanie słoneczne
 • geotermia
 • fale
 • pływy i prądy morskie
 • spadki rzek
 • biomasę i jej energię
 • biogaz wysypiskowy
 • biogaz powstały podczas procesu odprowadzania oraz oczyszczania ścieków
 • rozkład szczątków roślinnych i zwierzęcych.

Reasumują za odnawialne źródła energii uznaje się te, których użytkowanie nie stwarza zagrożenia, że ich zabraknie. Same mają zdolność do szybkiego odnawiania się. Takie źródła nazywa się także „zieloną energią”.

Rynek energetyczny podejmuje działania skierowane na ekologie

Działania jednostek, które są uczestnikami rynku energetycznego opiera się na realizacji projektów. Obywa się to najczęściej dwojako- państwa modyfikują konwencjonalne metody, które od lat służą pozyskaniu energii albo decydują się na wykorzystanie tych źródeł energii, które są odnawialne. Oba podejścia dążą do tego samego- eliminacji szkodliwych skutków pozyskiwania energii, w sposób szkodliwy dla środowiska.

Rozwinięty przemysł węglowy w Polsce

Polski przemysł właściwe od zawsze opiera się na wykorzystaniu węgla jako głównego surowca energetycznego. Dlatego w naszym kraju szeroko pojętemu rozwojowi poddana jest gałąź, opierająca się na czystej technologii węglowej. Ciągły wzrost cen uprawnień, jakie są niezbędne do emisji dwutlenku węgla nieustająco podnoszą ceny.

Zobacz też:  Pompy ciepła - hit czy kit?

Rosnące koszty przeciwko energetyce węglowej

Nieustający wzrost kosztów, jakie wiążą się z pozyskiwaniem energii węglowej, powoduje zainteresowanie największych koncernów odnawialnymi źródłami energii. Specjaliści w tej dziedzinie przewidują, że utrzymujący się trend wzrostu cen przy energetyce węglowej spowoduje w przyszłości, że odnawialne źródła energii będą tańsze w pozyskaniu niż te uznawane do tej pory za konwencjonalne.

Ziemia jest naszym domem, musimy zacząć ją tak traktować. Musimy także mieć świadomość, że postępowanie każdego z nas ma znaczenie dla ekologii. Polityka energetyczna jest w tym zakresie niezmiernie istotna, ponieważ obecnie zanieczyszczenie powietrza głównie poprzez emisję dwutlenku węgla zaczynam nam dawać coraz bardziej się we znaki. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energetycznych, które w zasadzie są nieskończone stawia je na czołowym miejscu dla alternatyw polityki węglowej. Państwo stara się zachęcić także  pojedynczych obywateli do przechodzenia na ten typ energii, poprzez spore dopłaty do wprowadzenia w prywatnych domach ogrzewania za pomocą np. paneli słonecznych.

https://youtu.be/nNpsYGTLDXU

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *