odnawialne źródła energii

Paliwa kopalne pomimo swojego ogromnego potencjału są niestety źródłami nieodnawialnymi, co oznacza że kiedyś całkowicie utracimy do nich dostęp. Dlatego już teraz na całym świecie rozwija się technologie związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych – ma to miejsce także w Polsce. Dlaczego OZE jest nam potrzebne? Jakie są jego wady i zalety?

Odnawialne źródła energii – co do nich zaliczamy?

O energii odnawialnej możemy mówić w sytuacji, gdy jej źródło nie ulega wyczerpaniu po użyciu. W przypadku paliw kopalnych, jak na przykład węgiel, oddają nam one energię raz, po czym nie jesteśmy w stanie już z nich korzystać. Z kolei farmy wiatrowe, wodne lub fotowoltaiczne są w stanie przekształcać energię wiatru, wody lub słońca na prąd bez uszczerbku dla „pokładów” tych substancji. W Polsce najpopularniejszą formą OZE są panele fotowoltaiczne, które chętnie instalują także indywidualni konsumenci. Nasz kraj korzysta również z wielu elektrowni wiatrowych, położonych między innymi w północnych regionach.

Odnawialne a nieodnawialne źródła energii – które są lepsze?

Zarówno odnawialne, jak i nieodnawialne źródła energii są potrzebne w miksie energetycznym współczesnego kraju. Dokonując spalania paliw kopalnych musimy się liczyć z ich ograniczonymi zasobami oraz zanieczyszczeniem środowiska, do jakiego dochodzi w sytuacji zastosowania niewłaściwych filtrów oraz metod spalania. W zamian jednak mamy dostęp do stałej i pewnej energii, na której produkcję ma wpływ bardzo niewiele czynników zewnętrznych. W przypadku źródeł odnawialnych możemy cieszyć się ich zero-emisyjnością, jednak z drugiej strony zmuszają nas one do bardziej skrupulatnego planowania podczas produkcji i wykorzystania pozyskanej w ten sposób energii.

Zobacz też:  Cena zielonych certyfikatów

Odnawialne źródła energii wady i zalety

Podobnie jak każdy inny sposób na uzyskanie prądu, odnawialne źródła energii wady i zalety również posiadają i należy brać je pod uwagę przy planach wykorzystania konkretnego sposobu produkcji energii na danym terenie. Do największych plusów OZE zaliczymy przede wszystkim brak emisji zanieczyszczeń lub znikomą ich ilość, możliwość korzystania ze źródeł niewyczerpujących się oraz brak potrzeby tworzenia nowych kopalń czy importowania surowców zza granicy. Z kolei największą wadą odnawialnych źródeł energii jest przede wszystkim ich niestabilność – nie możemy pozyskiwać prądu w sposób stały z wody, słońca czy wiatru, ponieważ żywioły te stale się zmieniają i nie są w stanie dostarczać zawsze takiej samej ilości energii, jak to ma miejsce w przypadku spalania paliw nieodnawialnych. Z tego powodu elektrownie oparte o OZE nie mogą być jedynym ani wiodącym elementem miksu energetycznego Polski. Mogą za to stanowić jego ważny element, co już teraz ma miejsce.

Dlaczego tak ważne jest, by korzystać z odnawialnych źródeł energii?

Różnorodność rodzajów odnawialnych źródeł energii pozwala na wykorzystanie potencjału konkretnych regionów i zmniejszenie tym samym stopnia zanieczyszczenia środowiska lokalnie. Dzięki udziałowi OZE możemy także produkować energię tańszą, ponieważ nie będzie ona w pełni oparta o cenę surowców i paliw nieodnawialnych. Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych przez osoby fizyczne również przyczynia się do obniżenia rachunków za prąd w gospodarstwach, które w podobną instalację zainwestowały. Dzięki różnorodnym sposobom produkcji energii elektrycznej możemy cieszyć się jej bardziej stabilnym rynkiem i pewnością, że nasze zapotrzebowanie zostanie w pełni zaspokojone.

Zobacz też:  Zielona energia - czym jest i dlaczego jest tak ważna ?

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *