Cena zielonych certyfikatów

Podczas trwania miesiąca lutego obroty takimi świadectwami jak świadectwa określenia źródeł wszelkiego rodzaju energii odnawialnej charakteryzowały się dużo niższym poziomem niż poziom, który był odnotowany w dwóch poprzedzających luty miesiącach. Jednakże cena zielonych certyfikatów została w odpowiedni sposób uregulowana i pozostaje w ostatnim czasie bardzo stabilna. W występujących notowaniach sesyjnych osiągnęła ona najwyższy pułap, spośród wszystkich odnotowanych w danym roku. Jest to około 150 zł/MWH. Wyspecjalizowany urząd taki jak Urząd Regulacji Energetyki w stu procentach określił, że czynności takie jak kupno, a także umorzenie właściwych certyfikatów staje się jedyną opcją na zrealizowanie tak zwanego obowiązku związanego z różnego rodzaju Odnawialnymi Źródłami Energii.

Czynniki wpływające na wzrost cen

Aktualnie mogą występować różnego rodzaju czynniki, które zarówno w pośredni, jak i bezpośredni sposób mogą wpływać na wzrost cen zielonych certyfikatów. Wśród wielu czynników, które mogą mieć korzystny wpływ na cenę zielonych certyfikatów w takim miejscu jak Towarowa Giełda Energii może być przede wszystkim zwiększony obowiązek związany z wszelkiego rodzaju Odnawialnymi Źródłami Energii. Jednak może to być także próba stabilizacji całej sytuacji, a także chęć niezrealizowania aktualnie obowiązujących zaleceń. Jest to związane tak zwaną opłatą zastępczą, którą powinny zrealizować przeznaczone do tego podmioty.

Urząd Regulacji Energetyki udostępnił informację 10/2020, w której określone są konkretne zapisy zawarte w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Zgodnie z nią, wszystkie jednostki, które objęte są konkretnymi zaleceniami zawartymi w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii są zobowiązane do wykonywania wszystkich regulacji w niej zawartych. Dotyczy to w szczególności tak zwanego zielonego obowiązku, który obejmuje w szczególności rok 2019. Czas trwania tego obowiązku wyznaczony jest od pierwszego stycznia 2020 roku do trzydziestego czerwca 2020 roku. Obowiązek ten dotyczy również roku 2020, a jego czas trwania w tym przypadku wynosi od pierwszego lipca 2020 roku do trzydziestego grudnia 2020 roku.

Zobacz też:  Rola magazynów energii w stabilizacji sieci energetycznych -Zapewnienie ciągłości dostaw

Rynek świadectw zielonych certyfikatów

Cały rynek świadectw, które są związane ze źródłami energii o zielonym charakterze na Towarowej Giełdzie Energii w minionym czasie jest stosunkowo stabilny i odporny na różnego rodzaju wahania. Od dłuższego czasu ceny produktów takich jak zielone certyfikaty pozostają bez zmian. Kształtują się one na dość stałym poziomie, który wynosi około 150 zł/MWH. Dodatkowo w miesiącu takim jak luty cena zielonych certyfikatów pierwszy raz osiągnęła najwyższy poziom, który wynosił dokładnie 150,32 zł/MWh. Jest to zwiększenie poziomu o 0,73 MWh w porównaniu do miesiąca poprzedzającego.

Dane z lutego 2020

Miesiącem, który został poddany szczególnej analizie był miesiąc luty. Miesięczny wolumen obrotów w tym miesiącu wyniósł dokładnie 786 432 MWh i był on stosunkowo niższy, niż obroty w miesiącach takich jak styczeń czy grudzień poprzedniego roku. Produkcja w lutym wynosiła konkretnie 1 590 223 MWh energii elektrycznej, natomiast umorzenie w lutym było na poziomie 4 328 903 MWh. Tym samym nastąpiło zmniejszenie się istniejącej podaży.

Świadectwa biogazowe

Unormowanie się cen nastąpiło także na rynku związanym z rynkiem świadectw biogazowych. W lutym ich produkcja wynosiła konkretnie 29 183 MWh, natomiast umorzenie wynosiło 34 148 MWh. W związku z tym, w tym przypadku również wystąpiło zmniejszenie się istniejącej podaży. Świadectwa biogazowe związane są z tak zwanym obowiązkiem błękitnym i opłatą zastępczą.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *