Cena zielonych certyfikatów

Cena zielonych certyfikatów

Podczas trwania miesiąca lutego obroty takimi świadectwami jak świadectwa określenia źródeł wszelkiego rodzaju energii odnawialnej charakteryzowały się dużo niższym poziomem niż poziom, który był odnotowany w dwóch poprzedzających luty miesiącach. Jednakże cena zielonych certyfikatów została w odpowiedni sposób uregulowana i pozostaje w ostatnim czasie bardzo stabilna. W występujących notowaniach sesyjnych osiągnęła ona najwyższy pułap, spośród wszystkich odnotowanych w danym roku. Jest to około 150 zł/MWH. Wyspecjalizowany urząd taki jak Urząd Regulacji Energetyki w stu procentach określił, że czynności takie jak kupno, a także umorzenie właściwych certyfikatów staje się jedyną opcją na zrealizowanie tak zwanego obowiązku związanego z różnego rodzaju Odnawialnymi Źródłami Energii.

Czynniki wpływające na wzrost cen

Aktualnie mogą występować różnego rodzaju czynniki, które zarówno w pośredni, jak i bezpośredni sposób mogą wpływać na wzrost cen zielonych certyfikatów. Wśród wielu czynników, które mogą mieć korzystny wpływ na cenę zielonych certyfikatów w takim miejscu jak Towarowa Giełda Energii może być przede wszystkim zwiększony obowiązek związany z wszelkiego rodzaju Odnawialnymi Źródłami Energii. Jednak może to być także próba stabilizacji całej sytuacji, a także chęć niezrealizowania aktualnie obowiązujących zaleceń. Jest to związane tak zwaną opłatą zastępczą, którą powinny zrealizować przeznaczone do tego podmioty.

Urząd Regulacji Energetyki udostępnił informację 10/2020, w której określone są konkretne zapisy zawarte w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Zgodnie z nią, wszystkie jednostki, które objęte są konkretnymi zaleceniami zawartymi w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii są zobowiązane do wykonywania wszystkich regulacji w niej zawartych. Dotyczy to w szczególności tak zwanego zielonego obowiązku, który obejmuje w szczególności rok 2019. Czas trwania tego obowiązku wyznaczony jest od pierwszego stycznia 2020 roku do trzydziestego czerwca 2020 roku. Obowiązek ten dotyczy również roku 2020, a jego czas trwania w tym przypadku wynosi od pierwszego lipca 2020 roku do trzydziestego grudnia 2020 roku.

Zobacz też:  Pompy ciepła - hit czy kit?

Rynek świadectw zielonych certyfikatów

Cały rynek świadectw, które są związane ze źródłami energii o zielonym charakterze na Towarowej Giełdzie Energii w minionym czasie jest stosunkowo stabilny i odporny na różnego rodzaju wahania. Od dłuższego czasu ceny produktów takich jak zielone certyfikaty pozostają bez zmian. Kształtują się one na dość stałym poziomie, który wynosi około 150 zł/MWH. Dodatkowo w miesiącu takim jak luty cena zielonych certyfikatów pierwszy raz osiągnęła najwyższy poziom, który wynosił dokładnie 150,32 zł/MWh. Jest to zwiększenie poziomu o 0,73 MWh w porównaniu do miesiąca poprzedzającego.

Dane z lutego 2020

Miesiącem, który został poddany szczególnej analizie był miesiąc luty. Miesięczny wolumen obrotów w tym miesiącu wyniósł dokładnie 786 432 MWh i był on stosunkowo niższy, niż obroty w miesiącach takich jak styczeń czy grudzień poprzedniego roku. Produkcja w lutym wynosiła konkretnie 1 590 223 MWh energii elektrycznej, natomiast umorzenie w lutym było na poziomie 4 328 903 MWh. Tym samym nastąpiło zmniejszenie się istniejącej podaży.

Świadectwa biogazowe

Unormowanie się cen nastąpiło także na rynku związanym z rynkiem świadectw biogazowych. W lutym ich produkcja wynosiła konkretnie 29 183 MWh, natomiast umorzenie wynosiło 34 148 MWh. W związku z tym, w tym przypadku również wystąpiło zmniejszenie się istniejącej podaży. Świadectwa biogazowe związane są z tak zwanym obowiązkiem błękitnym i opłatą zastępczą.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *