Program Mój Prąd 5.0 w wystartował 22 kwietnia o godzinie 9:00 i ma być realizowany do 22 grudnia. Już 17 maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, operator programu, poinformował, że w ramach piątego naboru złożono wnioski na kwotę 105 088 950,32 PLN, przekraczając tym samym planowany budżet 100 mln PLN. Na szczęście pojawiła się już zapowiadana pula środków dodatkowych – 400 mln PLN, a ponadto należy mieć na uwadze fakt, że wspomniana kwota (105 088 950,32 PLN) to kwota na którą złożono wnioski – nie oznacza to przecież, że wszystkie one będą spełniać warunki Programu! Nie jest to więc kwota wypłaconych już dotacji i wciąż warto składać dokumenty umożliwiające uzyskanie dofinansowania.

Nowa lista urządzeń objętych dotacjami

Choć Mój Prąd 5.0 jest kontynuacją poprzednich edycji, wprowadzono w nim istotne zmiany. Obok funkcjonujących już dofinansowań do magazynów energii, magazynów ciepła i systemów zarządzania energią, w edycji 5.0 można także uzyskać dopłaty do pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Bez zmian pozostaje natomiast warunek, zgodnie z którym dofinansowanie na fotowoltaikę dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które będą produkować energię elektryczną na własny użytek, rozliczając się na zasadach net-billingu. Dla osób rozliczających się w systemie opustów, które wyrażą chęć przejścia na net-billing przewidziano dodatkową kwotę za zmianę systemu rozliczeń w wysokości 3 000 PLN. Oznacza to, że można złożyć wniosek także wówczas, gdy do tej pory nie skorzystało się z dofinansowania i produkowało energię elektryczną w systemie opustów – warunkiem jest przejście na net-billing albo gdy już skorzystało się z dofinansowania, przeszło na net-billing i teraz zgłasza się do dofinansowania dodatkowe urządzenie/a.

Zobacz też:  Dachówka fotowoltaiczna - dachówka z przyszłości

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania w przypadku konkretnych urządzeń wynosi:

 • do 7 000 PLN (6 tys. zł bez elementów towarzyszących) w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej (o mocy 2-10 kW),
 • do 16 000 PLN w przypadku magazynu energii elektrycznej,
 • do 3 000 PLN w przypadku systemu EMS / HEMS,
 • do 3 500 PLN w przypadku kolektorów słonecznych,
 • do 5 000 PLN w przypadku magazynu ciepła,
 • do 4 400 PLN w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze,
 • do 28 500 PLN w przypadku gruntowej pompy ciepła,
 • do 2 600 PLN w przypadku pompy ciepła powietrze-woda,
 • do 19 400 PLN w przypadku pompy ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną.

Dofinansowanie na poszczególne urządzenia nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, a łącząc inwestycję w fotowoltaikę, magazyn energii, system zarządzania energią, gruntową pompę ciepła i kolektory słoneczne można otrzymać nawet 58 000 PLN.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Mój Prąd 2023

Wnioski o dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0 składa się wyłącznie w wersji elektronicznej. Oznacza to, że należy zalogować się do Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) lub skorzystać z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, który pośredniczy w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą takich środków identyfikacji elektronicznej jak profil zaufany, moje ID w banku lub e-dowód.

Przechodząc procedurę składania wniosku na instalację PV należy mieć w zasięgu ręki:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
 • zaświadczenie o korzystaniu z instalacji PV na zasadach net-billingu – to warunek konieczny do otrzymania dotacji, więc jeśli rozliczasz się w systemie opustów, musisz zmienić system rozliczeń;
 • faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów – konieczne będzie wypełnienie oświadczenia o dokonaniu płatności;
 • protokół odbioru prac – jeśli zlecałeś montaż urządzeń zewnętrznemu wykonawcy lub oświadczenie o samodzielnym montażu elementów dodatkowych (magazynu ciepła, energii, HEMS/EMS).
Zobacz też:  Jak wybrać wykonawcę instalacji fotowoltaicznej?

UWAGA: Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP

Składanie wniosków o dofinansowanie z Programu Mój Prąd 5.0 jest bezpłatne, a sama dotacja jest zwolniona z podatku (nie trzeba jej rozliczać w PIT).

 

Czy można łączyć dotacje z Programu Mój Prąd 5.0 z dotacjami z innych programów?

Nie. Nie ma możliwości łączenia dotacji z Programu Mój Prąd 5.0 z dotacjami z innych programów wsparcia finansowanymi ze środków publicznych, np. z Programu Czyste Powietrze.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze 5.0 czeka się obecnie ok. 90 dni licząc od poprawnego złożenia wniosku w GWD, ale w związku z ogromnym zainteresowaniem czas oczekiwania może ulec zmianie. Informacje o statusie wniosku można znaleźć na swoim koncie w GWD. Można również skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie głównej Programu – w tym przypadku potrzebny będzie adres e-mail lub numer PPE oraz numer wniosku.

W przygotowaniu tekstu pomógł Piotr Łukasik z firmy SyntezaOZE, zajmującej się profesjonalnym doborem i montażem fotowoltaki, pomp ciepła oraz magazynów energii. Więcej o Programie Mój Prąd 5.0 możesz dowiedzieć się na stronie Syntezy. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *