Badania NDT nieniszczące

Badania nieniszczące należą do grupy metod powierzchniowych oraz objętościowych. Przeprowadzając je, dowiesz się, jakie właściwości ma badany przedmiot bez zmiany swojej struktury. Badania nieniszczące wykonywane są w celu wykrycia i ocenienia wad próbki, do których należą nieciągłości materiału technologiczne i eksploatacyjne. Badania nieniszczące są przeprowadzane w celu skontrolowania: prób modelowanych i  badań nad prototypem, materiałów wejściowych pod względem występowania rozwarstwień, jakości półwyrobów, prawidłowości procesów spawania i obróbki cieplnej,  montażu w tym w fazie końcowej i ostatecznej/odbiorczej, w czasie eksploatacji.

Jakie są metody badań nieniszczących?

Występuje wiele metod przeprowadzania badań nieniszczących. Do najczęściej wykorzystywanych należą do nich:

Warto zwrócić uwagę na to, że podczas badań nieniszczących wyróżnia się także techniki, które są zgodne z normą PN-EN ISO 9712:2012. Podstawową metodą badań jest wizualna. Podczas jej przeprowadzania jest wykonywana wzrokowa ocena badanego obiektu. Stosuje się ją zawsze przed wykorzystaniem kolejnych metod.

Na czym polega metoda penetracyjna?

Badania nieniszczące przeprowadzone metodą penetracyjną są powierzchniowe. Dzięki niej możliwe jest zbadanie warstw powierzchniowych oraz przypowierzchniowych. Pozwala także na wykrycie nieciągłości w materiałach ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych oraz niemetalicznych np. ceramicznych. Badania mają znaczenie podczas diagnozowania bezpieczeństwa konstrukcji. Wykorzystuje zjawisko wnikania cieczy w głąb materiału. Po upływie określonego czasu usuwa się nadmiar cieczy z powierzchni badanej i nanosi wywołacz, który ma wyciągnąć penetrant z nieciągłościami. Korzystanie z metody penetracyjnej wymaga dokładnego przygotowania próbki oraz jest czasochłonne. Można wykorzystać tę metodę podczas przeprowadzania badań nieszczelności.

Zobacz też:  Dlaczego falownik się wyłącza w nocy

Jak przeprowadzane są badania nieniszczące za pomocą metody ultradźwiękowej?

W trakcie przeprowadzenia badań nieniszczących metodą ultradźwiękową wykorzystywane są fale ultradźwiękowe o częstotliwości 16 kHz. Są to badania objętościowe, dlatego wykrywana jest nieciągłość w objętości materiałuwtrącenia niemetaliczne, rozwarstwienia, zawalcowania, niespawy, pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu, zażużlenia oraz pęcherze. Podczas przeprowadzania tego badania wykorzystywane są próbki: stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi, stopów miedzi, ołowiu, niklu oraz materiałów kompozytowych. W porównaniu od innych metod, które są wykorzystywane podczas badań nieniszczących ta pozwala na otrzymanie wyniku zaraz po przeprowadzeniu badania

Dlaczego podczas badań nieniszczących jest wykorzystywana metoda radiograficzna?

Dzięki metodzie radiograficznej możliwe jest wykrywanie wewnętrznych, powierzchniowych oraz podpowierzchniowych nieciągłości obiektów. Podczas tego badania naświetlane są obiekty promieniem jonizującym: rentgenowskim (X) lub gamma (Y). Stosuje się do kontrolowania złączy spawanych, zgrzewanych, odlewów, odkuwek, rur, wlewków oraz kęsisk.  Wykorzystując tę technikę można wykryć różnice grubości wynoszą od 1,5 procent do 2.

Potrzebujesz przeprowadzić badania nieniszczące? Zapoznaj się z ofertą Laboratorium Navitest.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *