Badania NDT

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania przy produkcji i montażu instalacji przemysłowych, konstrukcji stalowych oraz części maszyn jest podstawowym zadaniem producenta i wykonawcy. Weryfikacja poprawności wykonania spoin jest jednym z elementów, które pozwalają na odbiór i dopuszczenie do eksploatacji lub dalszego montażu. Poprawnie wykonane badania nieniszczące dają gwarancję, że weryfikacja będzie rzetelna i wiarygodna.

Dlaczego wykonuje się badania spoin na produkcji i montażu

Podczas produkcji i montażu przy zastosowaniu technologii spawania istotną rolę odgrywa kontrola jakości. Na proces spawalniczy składa się bowiem wiele czynników, które mogą wpłynąć na efekt końcowy, takich jak: dobór technologii spawania, materiałów podstawowych i pomocniczych oraz sposób ich przechowywania i przygotowania, zastosowane urządzenia spawalnicze, czynniki zewnętrzne, takie jak: wilgotność czy temperatura oraz – przede wszystkim – umiejętności spawacza. W wielu przypadkach, przed dopuszczeniem do pracy spawacze przechodzą tzw. skill testy, gdzie weryfikowane są ich umiejętności pod kątem konkretnych prac.

Te wszystkie czynniki, wpływające bezpośrednio na jakość spoiny, powinny współgrać ze sobą. Zdarza się jednak, że któryś z parametrów nie zadziała. Skutkiem może być wada spoiny, skutkująca w przyszłości osłabieniem konstrukcji, pęknięciem lub rozszczelnieniem. Naprawa może ponieść za sobą wysokie koszty, zarówno w postaci prac na uruchomionym już obiekcie, jak i kosztów wstrzymania instalacji.

Zobacz też:  Wygodne i praktyczne – konsultacje lekarskie online

Badania NDT na obiektach eksploatowanych

Innym zagadnieniem jest prowadzenie badań NDT na pracujących już obiektach, gdzie na skutek działania czynników wpisanych w procesy technologiczne, takie jak agresywne środowisko pracy lub wibracje czy naprężenia, mogło dojść do osłabienia materiału i jego większej podatności na uszkodzenia. Kontrola ma tu za zadanie sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń i miejsca ich występowania oraz daje możliwości oszacowania zakresu niezbędnego remontu. Weryfikuje również wyniki prac po ich zakończeniu.

Jakie badania nieniszczące należy wykonać

Metoda oraz sposób wykonywania badań są uzależnione m.in. od rodzaju złączy spawanych, kształtu obiektu spawanego oraz zakładanego sposobu jego eksploatacji. Inne badania są przewidziane na proste konstrukcje stalowe, inne natomiast dla zbiorników ciśnieniowych. Wytyczne dotyczące rodzaju badań oraz ilości (wyrażonej najczęściej w procentach) przebadanych spoin, a także newralgicznych punktów do przebadania określa się już na początku, podczas projektowania prac.

Generalnie wyróżnia się:

Oraz badania objętościowe, wykrywające wady również w głębszych warstwach spoiny, takie jak:

  • Badania ultradźwiękowe UT
  • Badania radiograficzne RT.

Badania wizualne VT są metodą podstawową, wykonywaną najczęściej przed każdym innym rodzajem badań. Często zachodzi potrzeba wykonania kombinacji metod badawczych, np. wykonuje się w 100% badania penetracyjne PT oraz w 10% badania radiograficzne RT.

Zobacz też:  Co warto wiedzieć na temat kontenerów morskich?

Podsumowanie

Badania nieniszczące są najskuteczniejszą metodą weryfikacji jakości wykonania spoiny, bez ingerencji w jej strukturę. Służą również do sprawdzenia istniejących, eksploatowanych już instalacji pod kątem ich zużycia lub przyczyny wystąpienia awarii. Prawidłowo wykonane przez akredytowane i certyfikowane laboratorium badania nieniszczące NDT dają gwarancję, że klient otrzyma produkt bezpieczny w eksploatacji.

Technic-control to uznane na rynku laboratorium, posiadające akredytację PCA oraz uznania m.in. PRS, UDT-Cert, DNV-GL czy BV. Posiadamy wyspecjalizowany zespół badaczy z uprawnieniami w poszczególnych metodach oraz nowoczesne wyposażenie badawczo – pomiarowe, posiadające świadectwa legalizacji bądź wzorcowania. Lata doświadczeń, kompetencje pracowników oraz własne know-how pozwalają na zaoferowanie klientom usług na najwyższym poziomie.

Po więcej informacji, dotyczących wykonywania badań NDT zapraszamy na stronę: technic-control.pl.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *